Public Announcement November 2023

   COUNCIL ON HIGHER EDUCATION 

 

PUBLIC ANNOUNCEMENT!  PUBLIC ANNOUNCEMENT!    

 

MEMBERS OF THE PUBLIC ARE INFORMED THAT COUNCIL ON HIGHER EDUCTAION (CHE) OFFICES ARE MOVING TO A WHITE BUILDING NEXT TO MASERU CENTRAL POLICE CHARGE OFFICE BEHIND POST BANK FROM 1ST DECEMBER 2023.

 

TSEBISO!!            TSEBISO!!                TSEBISO!!      

 

SECHABA SE TSEBISOA HORE COUNCIL ON HIGHER EDUCATION (CHE) (LEKHOTLA LE LAOLANG THUTO E PHAHAMENG LESOTHO) E EA FALLA. LIOFISI LE LITS’EBELETSO TSOHLE TSA EONA LI SE LI TLA FUMANEHA MOAHONG O MOSOEU PELA MAPOLESENG A MASERU CENTRAL CHARGE OFFICE, KA MORAO HO MOAHO OA

POST BANK. HO TLOHA KA LA PELE (1) TS’ITOE (DECEMBER) 2023. 

 

TSEBISO KA BOOKAMELI

 Leave a Reply